# ایرلاین شماره پرواز مبدا تاریخ روز ساعت وضعیت
1 کیش ایر 7053 تهران 1400-11-4 دوشنبه 14:30 تاخیر دارد
2 آتا 5659 تهران 1400-11-4 دوشنبه 15:35 اعلام ورود (۱۶:۰۴)
3 تابان 6263 تهران 1400-11-4 دوشنبه 15:50 تاخیر دارد
4 ماهان 1043 تهران 1400-11-4 دوشنبه 15:55 اعلام ورود (۱۶:۰۷)
5 ساها 174 تهران 1400-11-4 دوشنبه 16:05 اعلام ورود (۱۶:۱۴)

مشاهده تمام پروازهای ورودی

# ایرلاین شماره پرواز مقصد تاریخ روز ساعت وضعیت
1 آسمان 3805 شیراز 1400-11-4 دوشنبه 15:10 پایان پذیرش مسافر ، سوار شدن از درب خروج (۴)
2 ایران ایر تور 949 مشهد 1400-11-4 دوشنبه 15:30 پذیرش در میز (۱۳) ، اعلام تاخیر (۱۶:۱۵)
3 کیش ایر 7098 ساری 1400-11-4 دوشنبه 15:30 پذیرش در میز (۱۷) ، اعلام تاخیر (۱۶:۴۵)
4 زاگرس 4106 مشهد 1400-11-4 دوشنبه 15:55 پذیرش در میز (۹) ، تشخیص هویت در میز (۵) ، سوار شدن از درب خروج (۳)
5 آتا 5653 اصفهان 1400-11-4 دوشنبه 16:20 پذیرش در میز (۱۵)

مشاهده تمام پروازهای خروجی

پروازهای ورودی

# ایرلاین شماره پرواز مبدا ساعت وضعیت
# ایرلاین شماره پرواز مبدا ساعت وضعیت
1 کیش ایر 7053 تهران 14:30 تاخیر دارد
2 ایران ایر تور 926 رشت 14:30 تحویل بار در تسمه نقاله (۶)
3 آسمان 3848 بندرعباس 14:35 پایان تحویل بار (۱۵:۲۱)
4 زاگرس 4036 کرمانشاه 15:00 تحویل بار در تسمه نقاله (۱)
5 آتا 5659 تهران 15:35 اعلام ورود (۱۶:۰۴)
6 تابان 6263 تهران 15:50 تاخیر دارد
7 ماهان 1043 تهران 15:55 اعلام ورود (۱۶:۰۷)
8 ساها 174 تهران 16:05 اعلام ورود (۱۶:۱۴)
9 کاسپین 6984 تهران 16:55 طبق برنامه
10 کیش ایر 7061 شیراز 17:00 طبق برنامه
11 معراج 2864 اصفهان 17:45 طبق برنامه
12 ایران ایر تور 972 تبریز 18:15 طبق برنامه
13 کیش ایر 7081 تهران 19:00 طبق برنامه
14 آسمان 3806 شیراز 19:05 طبق برنامه
15 تابان 6297 تهران 19:10 طبق برنامه
16 زاگرس 4071 تهران 19:40 طبق برنامه
17 سپهران 4345 مشهد 19:50 تاخیر دارد
18 آتا 5654 اصفهان 19:50 طبق برنامه
19 معراج 2820 تهران 20:15 طبق برنامه
20 کیش ایر 7099 ساری 20:30 طبق برنامه
21 فلای پرشیا 7416 تهران 20:40 طبق برنامه
22 قشم 1224 تهران 22:20 طبق برنامه
23 کیش ایر 7125 تهران 22:30 طبق برنامه
24 کیش ایر 7129 تهران 23:45 طبق برنامه

پروازهای خروجی

# ایرلاین شماره پرواز مقصد ساعت وضعیت
# ایرلاین شماره پرواز مقصد ساعت وضعیت
1 آسمان 3805 شیراز 15:10 پایان پذیرش مسافر ، سوار شدن از درب خروج (۴)
2 ایران ایر تور 949 مشهد 15:30 پذیرش در میز (۱۳) ، اعلام تاخیر (۱۶:۱۵)
3 کیش ایر 7098 ساری 15:30 پذیرش در میز (۱۷) ، اعلام تاخیر (۱۶:۴۵)
4 زاگرس 4106 مشهد 15:55 پذیرش در میز (۹) ، تشخیص هویت در میز (۵) ، سوار شدن از درب خروج (۳)
5 آتا 5653 اصفهان 16:20 پذیرش در میز (۱۵)
6 تابان 6264 تهران 16:30 اعلام تاخیر (۱۸:۰۰)
7 ماهان 1042 تهران 17:00 پذیرش در میز (۲ ، ۳ ، ۴ ، ۱)
8 ساها 175 تهران 17:05 طبق برنامه
9 کیش ایر 7024 تهران 18:00 طبق برنامه
10 کاسپین 6985 تهران 18:10 طبق برنامه
11 معراج 2819 تهران 18:45 طبق برنامه
12 ایران ایر تور 917 تهران 19:00 طبق برنامه
13 آسمان 3807 شیراز 19:35 طبق برنامه
14 کیش ایر 7128 تهران 20:00 طبق برنامه
15 تابان 6298 تهران 20:20 طبق برنامه
16 زاگرس 4070 تهران 20:30 طبق برنامه
17 سپهران 4344 مشهد 20:40 اعلام تاخیر (۲۲:۴۰)
18 آتا 5660 تهران 20:40 طبق برنامه
19 معراج 2821 تهران 21:15 طبق برنامه
20 کیش ایر 7052 تهران 21:30 اعلام تاخیر (۲۲:۴۵)
21 فلای پرشیا 7417 تهران 21:40 طبق برنامه
22 قشم 1225 تهران 23:05 طبق برنامه
23 کیش ایر 7080 تهران 23:30 طبق برنامه

آخرین اخبار

گزارش تصویری

ارتباط با مدیر کل فرودگاه های کیش

ارسال پیام
درخواست ملاقات

ارتباط با مدیر ایمنی جهت ارسال موارد مربوط به گزارشات خطر و حوزه ایمنی

مشاهده راه های ارتباطی