# ایرلاین شماره پرواز مبدا تاریخ روز ساعت وضعیت
1 ماهان 1043 تهران 1401-3-2 دوشنبه 15:55 اعلام ورود (۱۵:۵۰)
2 ایران ایر 3353 بندرعباس 1401-3-2 دوشنبه 17:05 طبق برنامه
3 کیش ایر 7099 ساری 1401-3-2 دوشنبه 17:30 طبق برنامه
4 ایران ایر تور 972 تبریز 1401-3-2 دوشنبه 18:30 طبق برنامه
5 معراج 2820 تهران 1401-3-2 دوشنبه 18:45 طبق برنامه

مشاهده تمام پروازهای ورودی

# ایرلاین شماره پرواز مقصد تاریخ روز ساعت وضعیت
1 آسمان 3805 شیراز 1401-3-2 دوشنبه 15:10 پایان پذیرش مسافر ، تشخیص هویت در میز (۴)
2 ماهان 1042 تهران 1401-3-2 دوشنبه 17:00 پذیرش در میز (۱ ، ۲ ، ۳ ، ۴)
3 ایران ایر 3352 بندرعباس 1401-3-2 دوشنبه 17:40 طبق برنامه
4 کیش ایر 7054 تهران 1401-3-2 دوشنبه 17:45 طبق برنامه
5 کیش ایر 7120 یزد 1401-3-2 دوشنبه 18:30 تاخیر دارد

مشاهده تمام پروازهای خروجی

پروازهای ورودی

# ایرلاین شماره پرواز مبدا ساعت وضعیت
# ایرلاین شماره پرواز مبدا ساعت وضعیت
1 آسمان 3848 بندرعباس 14:35 تحویل بار در تسمه نقاله (۳)
2 ماهان 1043 تهران 15:55 اعلام ورود (۱۵:۵۰)
3 ایران ایر 3353 بندرعباس 17:05 طبق برنامه
4 کیش ایر 7099 ساری 17:30 طبق برنامه
5 ایران ایر تور 972 تبریز 18:30 طبق برنامه
6 معراج 2820 تهران 18:45 طبق برنامه
7 سپهران 4345 مشهد 19:10 طبق برنامه
8 زاگرس 4071 تهران 19:30 طبق برنامه
9 کیش ایر 7073 مشهد 20:00 طبق برنامه
10 قشم 1224 تهران 21:20 طبق برنامه
11 کیش ایر 7121 یزد 21:30 طبق برنامه
12 کیش ایر 7081 تهران 22:15 طبق برنامه
13 پارس 4458 تهران 22:40 طبق برنامه
14 کیش ایر 7061 شیراز 23:30 طبق برنامه

پروازهای خروجی

# ایرلاین شماره پرواز مقصد ساعت وضعیت
# ایرلاین شماره پرواز مقصد ساعت وضعیت
1 آسمان 3805 شیراز 15:10 پایان پذیرش مسافر ، تشخیص هویت در میز (۴)
2 ماهان 1042 تهران 17:00 پذیرش در میز (۱ ، ۲ ، ۳ ، ۴)
3 ایران ایر 3352 بندرعباس 17:40 طبق برنامه
4 کیش ایر 7054 تهران 17:45 طبق برنامه
5 کیش ایر 7120 یزد 18:30 تاخیر دارد
6 ایران ایر تور 997 تهران 19:15 طبق برنامه
7 معراج 2821 تهران 19:30 طبق برنامه
8 سپهران 4344 مشهد 20:05 طبق برنامه
9 زاگرس 4070 تهران 20:30 طبق برنامه
10 کیش ایر 7060 شیراز 21:00 طبق برنامه
11 قشم 1225 تهران 22:05 طبق برنامه
12 کیش ایر 7052 تهران 22:30 طبق برنامه
13 پارس 4459 تهران 23:20 طبق برنامه
14 کیش ایر 7080 تهران 23:30 طبق برنامه

آخرین اخبار

گزارش تصویری

ارتباط با مدیر کل فرودگاه های کیش

ارسال پیام
درخواست ملاقات

ارتباط با مدیر ایمنی جهت ارسال موارد مربوط به گزارشات خطر و حوزه ایمنی

مشاهده راه های ارتباطی