#ایرلاینشماره پروازمبداتاریخروزساعتوضعیت
1 کیش ایر 7053 تهران 1398-1-30 جمعه 14:30 تاخیر دارد
2 تابان 6297 تهران 1398-1-30 جمعه 15:50 اعلام ورود (۱۶:۲۰)
3 ماهان 1043 تهران 1398-1-30 جمعه 15:55 اعلام ورود (۱۵:۵۵)
4 ایران ایر 350 تهران 1398-1-30 جمعه 15:55 طبق برنامه
5 ایران ایر تور 972 تبریز 1398-1-30 جمعه 16:00 طبق برنامه

#ایرلاینشماره پروازمقصدتاریخروزساعتوضعیت
1 کیش ایر 7022 اصفهان 1398-1-30 جمعه 15:30 پایان پذیرش مسافر ، اعلام تاخیر (۱۷:۴۵)
2 وارش 5821 تهران 1398-1-30 جمعه 15:45 سوار شدن از درب خروج (۴)
3 وارش 5807 ساری 1398-1-30 جمعه 16:30 پذیرش در میز (۴ ، ۳) ، تشخیص هویت در میز (۵)
4 ایران ایر 421 اصفهان 1398-1-30 جمعه 16:30 اعلام تاخیر (۱۹:۳۰)
5 کیش ایر 6002 دبی 1398-1-30 جمعه 16:45 پذیرش در میز (۱ ، ۲)

پروازهای ورودی

#ایرلاینشماره پروازمبداساعتوضعیت
#ایرلاینشماره پروازمبداساعتوضعیت
1 کیش ایر7053 تهران 14:30 تاخیر دارد
2 وارش5844 اهواز 15:30 تحویل بار در تسمه نقاله (۱)
3 تابان6297 تهران 15:50 اعلام ورود (۱۶:۲۰)
4 ماهان1043 تهران 15:55 اعلام ورود (۱۵:۵۵)
5 ایران ایر350 تهران 15:55 طبق برنامه
6 ایران ایر تور972 تبریز 16:00 طبق برنامه
7 ایران ایر3361 بندرعباس 17:15 طبق برنامه
8 کیش ایر7073 مشهد 18:30 طبق برنامه
9 تابان6280 اصفهان 18:40 طبق برنامه
10 کیش ایر7023 اصفهان 19:00 طبق برنامه
11 کیش ایر7081 تهران 19:00 طبق برنامه
12 سپهران4312 تهران 19:15 طبق برنامه
13 کیش ایر6003 دبی 19:15 طبق برنامه
14 زاگرس4071 تهران 19:30 طبق برنامه
15 زاگرس4107 مشهد 19:30 طبق برنامه
16 آسمان3880 تهران 20:00 طبق برنامه
17 ایران ایر420 اصفهان 20:20 طبق برنامه
18 وارش5822 تهران 20:35 طبق برنامه
19 ماهان1013 تهران 20:45 طبق برنامه
20 معراج2820 تهران 21:10 طبق برنامه
21 ایران ایر تور8096 تهران 21:15 طبق برنامه
22 ایران ایر3448 بوشهر 21:40 طبق برنامه
23 قشم1222 تهران 21:40 طبق برنامه
24 کیش ایر7061 شیراز 22:00 طبق برنامه
25 کیش ایر7125 تهران 23:59 طبق برنامه

پروازهای خروجی

#ایرلاینشماره پروازمقصدساعتوضعیت
#ایرلاینشماره پروازمقصدساعتوضعیت
1 کیش ایر7022 اصفهان 15:30 پایان پذیرش مسافر ، اعلام تاخیر (۱۷:۴۵)
2 وارش5821 تهران 15:45 سوار شدن از درب خروج (۴)
3 ایران ایر421 اصفهان 16:30 اعلام تاخیر (۱۹:۳۰)
4 وارش5807 ساری 16:30 پذیرش در میز (۴ ، ۳) ، تشخیص هویت در میز (۵)
5 کیش ایر6002 دبی 16:45 پذیرش در میز (۱ ، ۲)
6 تابان6298 تهران 16:50 پذیرش در میز (۱ ، ۲ ، ۵) ، تشخیص هویت در میز (۲)
7 ماهان1042 تهران 17:05 پذیرش در میز (۱۱ ، ۱۳) ، تشخیص هویت در میز (۴)
8 ایران ایر تور997 تهران 17:15 پذیرش در میز (۹)
9 ایران ایر3449 بوشهر 17:50 طبق برنامه
10 کیش ایر7060 شیراز 19:30 طبق برنامه
11 تابان6279 اصفهان 19:45 طبق برنامه
12 کیش ایر7056 تهران 20:00 طبق برنامه
13 کیش ایر7028 تهران 20:10 طبق برنامه
14 سپهران4313 تهران 20:10 طبق برنامه
15 کیش ایر7124 تهران 20:15 طبق برنامه
16 کیش ایر7052 تهران 20:30 طبق برنامه
17 زاگرس4070 تهران 20:35 طبق برنامه
18 زاگرس4106 مشهد 20:40 طبق برنامه
19 آسمان3881 تهران 21:00 طبق برنامه
20 ایران ایر351 تهران 21:05 اعلام تاخیر (۰۰:۰۵)
21 وارش5823 تهران 21:45 طبق برنامه
22 معراج2821 تهران 21:55 طبق برنامه
23 ماهان1012 تهران 22:00 طبق برنامه
24 ایران ایر3360 بندرعباس 22:15 طبق برنامه
25 قشم1223 تهران 22:30 طبق برنامه
26 ایران ایر تور8097 تهران 22:40 طبق برنامه
27 کیش ایر7080 تهران 23:00 طبق برنامه

خرید بلیط هواپیما

استعلام بلیط صادره

نرخ نامه بلیط شرکت ها

آخرین اخبار

گزارش تصویری

ارتباط با مدیر کل فرودگاه های کیش

ارتباط با مدیر ایمنی جهت ارسال موارد مربوط به گزارشات خطر و حوزه ایمنی