# ایرلاین شماره پرواز مبدا تاریخ روز ساعت وضعیت
1 وارش 5822 تهران 1399-11-2 پنج شنبه 10:00 طبق برنامه
2 سپهران 4335 مشهد 1399-11-2 پنج شنبه 10:10 اعلام ورود (۱۰:۱۰)
3 زاگرس 4107 مشهد 1399-11-2 پنج شنبه 12:00 طبق برنامه
4 ایران ایر تور 996 تهران 1399-11-2 پنج شنبه 12:00 طبق برنامه
5 کیش ایر 7023 اصفهان 1399-11-2 پنج شنبه 12:15 طبق برنامه

مشاهده تمام پروازهای ورودی

# ایرلاین شماره پرواز مقصد تاریخ روز ساعت وضعیت
1 ایران ایر 3352 بندرعباس 1399-11-2 پنج شنبه 09:00 آماده پرواز
2 وارش 5807 ساری 1399-11-2 پنج شنبه 10:45 پذیرش در میز (۱۳) ، اعلام تاخیر (۱۱:۳۰)
3 ایران ایر تور 973 تبریز 1399-11-2 پنج شنبه 10:45 پذیرش در میز (۹) ، تشخیص هویت در میز (۵)
4 سپهران 4334 مشهد 1399-11-2 پنج شنبه 11:10 پذیرش در میز (۱۵)
5 زاگرس 4141 اصفهان 1399-11-2 پنج شنبه 12:45 طبق برنامه

مشاهده تمام پروازهای خروجی

پروازهای ورودی

# ایرلاین شماره پرواز مبدا ساعت وضعیت
# ایرلاین شماره پرواز مبدا ساعت وضعیت
1 ایران ایر تور 916 تهران 09:45 تحویل بار در تسمه نقاله (۱)
2 وارش 5822 تهران 10:00 طبق برنامه
3 سپهران 4335 مشهد 10:10 اعلام ورود (۱۰:۱۰)
4 زاگرس 4107 مشهد 12:00 طبق برنامه
5 ایران ایر تور 996 تهران 12:00 طبق برنامه
6 کیش ایر 7023 اصفهان 12:15 طبق برنامه
7 ماهان 4594 کرمان 12:15 طبق برنامه
8 آتا 5654 اصفهان 12:20 طبق برنامه
9 فلای پرشیا 7408 شیراز 12:20 طبق برنامه
10 کیش ایر 7129 تهران 12:30 طبق برنامه
11 زاگرس 4004 اصفهان 12:45 طبق برنامه
12 ایران ایر 3533 مشهد 13:30 طبق برنامه
13 تابان 6263 تهران 13:30 طبق برنامه
14 ایران ایر تور 926 رشت 13:45 طبق برنامه
15 زاگرس 4003 تهران 13:50 طبق برنامه
16 وارش 5806 ساری 15:15 طبق برنامه
17 معراج 2820 تهران 15:30 طبق برنامه
18 کیش ایر 7053 تهران 15:30 طبق برنامه
19 ماهان 1043 تهران 15:55 طبق برنامه
20 زاگرس 4140 اصفهان 16:05 طبق برنامه
21 کاسپین 044 تهران 16:05 طبق برنامه
22 سپهران 4345 مشهد 16:20 طبق برنامه
23 ایران ایر تور 972 تبریز 16:20 طبق برنامه
24 فلای پرشیا 7419 اصفهان 16:50 طبق برنامه
25 کیش ایر 7125 تهران 17:55 طبق برنامه
26 کیش ایر 7099 ساری 18:00 طبق برنامه
27 کاسپین 6984 تهران 18:05 طبق برنامه
28 ایران ایر 352 تهران 18:10 طبق برنامه
29 ایران ایر تور 8098 مشهد 18:30 طبق برنامه
30 تابان 6261 تهران 18:30 طبق برنامه
31 آتا 5662 مشهد 19:00 طبق برنامه
32 ایران ایر 3376 شیراز 19:00 طبق برنامه
33 زاگرس 4071 تهران 19:25 طبق برنامه
34 معراج 2864 اصفهان 19:40 طبق برنامه
35 کیش ایر 7073 مشهد 20:45 طبق برنامه
36 کیش ایر 7081 تهران 21:00 طبق برنامه
37 قشم 1224 تهران 21:25 طبق برنامه
38 کاسپین 6944 مشهد 21:30 طبق برنامه
39 کیش ایر 7121 یزد 21:45 طبق برنامه
40 کیش ایر 7131 اهواز 22:45 طبق برنامه
41 کیش ایر 7061 شیراز 23:59 طبق برنامه

پروازهای خروجی

# ایرلاین شماره پرواز مقصد ساعت وضعیت
# ایرلاین شماره پرواز مقصد ساعت وضعیت
1 ایران ایر 3352 بندرعباس 09:00 آماده پرواز
2 وارش 5807 ساری 10:45 پذیرش در میز (۱۳) ، اعلام تاخیر (۱۱:۳۰)
3 ایران ایر تور 973 تبریز 10:45 پذیرش در میز (۹) ، تشخیص هویت در میز (۵)
4 سپهران 4334 مشهد 11:10 پذیرش در میز (۱۵)
5 زاگرس 4141 اصفهان 12:45 طبق برنامه
6 ایران ایر تور 8099 مشهد 13:00 طبق برنامه
7 کیش ایر 7098 ساری 13:00 طبق برنامه
8 فلای پرشیا 7418 اصفهان 13:10 طبق برنامه
9 آتا 5653 اصفهان 13:10 طبق برنامه
10 کیش ایر 7128 تهران 13:15 طبق برنامه
11 ماهان 4595 کرمان 13:15 طبق برنامه
12 زاگرس 4050 تهران 13:45 طبق برنامه
13 ایران ایر 3531 اصفهان 14:15 طبق برنامه
14 تابان 6264 تهران 14:30 طبق برنامه
15 زاگرس 4002 تهران 14:45 طبق برنامه
16 ایران ایر تور 927 رشت 14:45 طبق برنامه
17 وارش 5823 تهران 16:00 طبق برنامه
18 کیش ایر 7072 مشهد 16:00 طبق برنامه
19 کیش ایر 7054 تهران 16:15 طبق برنامه
20 معراج 2865 اصفهان 16:20 طبق برنامه
21 زاگرس 4106 مشهد 16:55 طبق برنامه
22 کاسپین 6945 مشهد 17:00 طبق برنامه
23 ماهان 1042 تهران 17:00 طبق برنامه
24 ایران ایر تور 917 تهران 17:20 طبق برنامه
25 سپهران 4344 مشهد 17:20 طبق برنامه
26 فلای پرشیا 7409 شیراز 17:40 طبق برنامه
27 کیش ایر 7120 یزد 18:45 طبق برنامه
28 کیش ایر 7130 اهواز 18:45 طبق برنامه
29 کاسپین 6985 تهران 19:00 طبق برنامه
30 ایران ایر 353 تهران 19:05 طبق برنامه
31 تابان 6262 تهران 19:30 طبق برنامه
32 ایران ایر تور 997 تهران 19:30 طبق برنامه
33 ایران ایر 3377 شیراز 19:35 طبق برنامه
34 آتا 5661 مشهد 20:00 طبق برنامه
35 زاگرس 4070 تهران 20:10 طبق برنامه
36 معراج 2821 تهران 20:30 طبق برنامه
37 کیش ایر 7024 تهران 21:30 طبق برنامه
38 کیش ایر 7060 شیراز 21:45 طبق برنامه
39 قشم 1225 تهران 22:10 طبق برنامه
40 کاسپین 045 تهران 22:20 طبق برنامه
41 کیش ایر 7052 تهران 22:45 طبق برنامه

آخرین اخبار

گزارش تصویری

ارتباط با مدیر کل فرودگاه های کیش

ارسال پیام
درخواست ملاقات

ارتباط با مدیر ایمنی جهت ارسال موارد مربوط به گزارشات خطر و حوزه ایمنی

مشاهده راه های ارتباطی