# ایرلاین شماره پرواز مبدا تاریخ روز ساعت وضعیت
1 کیش ایر 7023 اصفهان 1400-1-21 شنبه 17:45 اعلام ورود (۱۷:۴۵)
2 آتا 5700 تهران 1400-1-21 شنبه 18:00 اعلام ورود (۱۷:۴۰)
3 آتا 5654 اصفهان 1400-1-21 شنبه 18:40 طبق برنامه
4 ایران ایر تور 996 تهران 1400-1-21 شنبه 18:45 طبق برنامه
5 کیش ایر 7081 تهران 1400-1-21 شنبه 19:00 طبق برنامه

مشاهده تمام پروازهای ورودی

# ایرلاین شماره پرواز مقصد تاریخ روز ساعت وضعیت
1 ماهان 1042 تهران 1400-1-21 شنبه 17:00 آماده پرواز
2 کیش ایر 7056 تهران 1400-1-21 شنبه 17:00 پایان پذیرش مسافر
3 زاگرس 4146 مشهد 1400-1-21 شنبه 17:30 پذیرش در میز (۱۱ ، ۹) ، تشخیص هویت در میز (۴ ، ۵) ، سوار شدن از درب خروج (۴)
4 فلای پرشیا 7407 شیراز 1400-1-21 شنبه 17:30 پایان پذیرش مسافر ، سوار شدن از درب خروج (۳)
5 آتا 5701 تهران 1400-1-21 شنبه 18:40 طبق برنامه

مشاهده تمام پروازهای خروجی

پروازهای ورودی

# ایرلاین شماره پرواز مبدا ساعت وضعیت
# ایرلاین شماره پرواز مبدا ساعت وضعیت
1 کیش ایر 7063 بندرعباس 15:30 پایان تحویل بار (۱۷:۰۵)
2 کیش ایر 7023 اصفهان 17:45 اعلام ورود (۱۷:۴۵)
3 آتا 5700 تهران 18:00 اعلام ورود (۱۷:۴۰)
4 آتا 5654 اصفهان 18:40 طبق برنامه
5 ایران ایر تور 996 تهران 18:45 طبق برنامه
6 کیش ایر 7081 تهران 19:00 طبق برنامه
7 ایران ایر 3376 شیراز 19:10 طبق برنامه
8 زاگرس 4071 تهران 19:20 طبق برنامه
9 تابان 6261 تهران 19:30 طبق برنامه
10 ایران ایر تور 998 مشهد 20:30 طبق برنامه
11 کیش ایر 7125 تهران 20:35 طبق برنامه
12 آتا 5659 تهران 21:00 طبق برنامه
13 قشم 1224 تهران 21:05 طبق برنامه
14 کیش ایر 7061 شیراز 21:15 طبق برنامه
15 کیش ایر 7057 تهران 22:20 طبق برنامه
16 کیش ایر 7191 اصفهان 23:30 طبق برنامه

پروازهای خروجی

# ایرلاین شماره پرواز مقصد ساعت وضعیت
# ایرلاین شماره پرواز مقصد ساعت وضعیت
1 کیش ایر 7056 تهران 17:00 پایان پذیرش مسافر
2 ماهان 1042 تهران 17:00 آماده پرواز
3 زاگرس 4146 مشهد 17:30 پذیرش در میز (۱۱ ، ۹) ، تشخیص هویت در میز (۴ ، ۵) ، سوار شدن از درب خروج (۴)
4 فلای پرشیا 7407 شیراز 17:30 پایان پذیرش مسافر ، سوار شدن از درب خروج (۳)
5 آتا 5701 تهران 18:40 طبق برنامه
6 کیش ایر 7060 شیراز 18:45 طبق برنامه
7 آتا 5653 اصفهان 19:30 طبق برنامه
8 ایران ایر تور 949 مشهد 19:45 طبق برنامه
9 ایران ایر 3377 شیراز 19:45 طبق برنامه
10 کیش ایر 7190 اصفهان 20:00 طبق برنامه
11 زاگرس 4070 تهران 20:05 طبق برنامه
12 تابان 6262 تهران 20:30 طبق برنامه
13 ایران ایر تور 917 تهران 21:30 طبق برنامه
14 کیش ایر 7124 تهران 21:30 طبق برنامه
15 قشم 1225 تهران 21:50 طبق برنامه
16 کیش ایر 7080 تهران 22:00 طبق برنامه
17 آتا 5660 تهران 22:00 طبق برنامه
18 کیش ایر 7024 تهران 23:15 طبق برنامه

آخرین اخبار

گزارش تصویری

ارتباط با مدیر کل فرودگاه های کیش

ارسال پیام
درخواست ملاقات

ارتباط با مدیر ایمنی جهت ارسال موارد مربوط به گزارشات خطر و حوزه ایمنی

مشاهده راه های ارتباطی