#ایرلاینشماره پروازمبداتاریخروزساعتوضعیت
1 ایران ایر 352 تهران 1398-10-30 دوشنبه 18:35 اعلام ورود (۱۹:۲۵)
2 زاگرس 4071 تهران 1398-10-30 دوشنبه 19:15 اعلام ورود (۱۹:۵۰)
3 کیش ایر 7023 اصفهان 1398-10-30 دوشنبه 20:15 طبق برنامه
4 کیش ایر 7099 ساری 1398-10-30 دوشنبه 20:45 طبق برنامه
5 ماهان 1044 مشهد 1398-10-30 دوشنبه 20:45 طبق برنامه

#ایرلاینشماره پروازمقصدتاریخروزساعتوضعیت
1 آتا 5661 مشهد 1398-10-30 دوشنبه 17:30 سوار شدن از درب خروج (۱)
2 کاسپین 6985 تهران 1398-10-30 دوشنبه 18:00 پایان پذیرش مسافر ، اعلام تاخیر (۱۹:۳۰)
3 ماهان 4595 کرمان 1398-10-30 دوشنبه 19:00 درب خروج بسته شد
4 کیش ایر 7128 تهران 1398-10-30 دوشنبه 19:00 درب خروج بسته شد
5 ایران ایر 353 تهران 1398-10-30 دوشنبه 19:20 پذیرش در میز (۷ ، ۵) ، تشخیص هویت در میز (۱) ، اعلام تاخیر (۲۰:۰۵)

پروازهای ورودی

#ایرلاینشماره پروازمبداساعتوضعیت
#ایرلاینشماره پروازمبداساعتوضعیت
1 آتا5662 مشهد 16:40 تحویل بار در تسمه نقاله (۴)
2 کاسپین6977 اصفهان 17:00 تحویل بار در تسمه نقاله (۵)
3 ایران ایر352 تهران 18:35 اعلام ورود (۱۹:۲۵)
4 کاسپین6944 مشهد 18:40 تحویل بار در تسمه نقاله (۲)
5 زاگرس4071 تهران 19:15 اعلام ورود (۱۹:۵۰)
6 کیش ایر7023 اصفهان 20:15 طبق برنامه
7 ماهان1044 مشهد 20:45 طبق برنامه
8 کیش ایر7061 شیراز 20:45 طبق برنامه
9 کیش ایر7099 ساری 20:45 طبق برنامه
10 ماهان1013 تهران 21:00 طبق برنامه
11 ایران ایر3376 شیراز 21:45 طبق برنامه
12 کیش ایر7081 تهران 22:20 طبق برنامه

پروازهای خروجی

#ایرلاینشماره پروازمقصدساعتوضعیت
#ایرلاینشماره پروازمقصدساعتوضعیت
1 آتا5661 مشهد 17:30 سوار شدن از درب خروج (۱)
2 کاسپین6985 تهران 18:00 پایان پذیرش مسافر ، اعلام تاخیر (۱۹:۳۰)
3 کیش ایر7128 تهران 19:00 درب خروج بسته شد
4 ماهان4595 کرمان 19:00 درب خروج بسته شد
5 ایران ایر353 تهران 19:20 پذیرش در میز (۷ ، ۵) ، تشخیص هویت در میز (۱) ، اعلام تاخیر (۲۰:۰۵)
6 کاسپین045 تهران 19:30 پذیرش در میز (۹) ، تشخیص هویت در میز (۵)
7 زاگرس4070 تهران 20:15 پذیرش در میز (۱۱)
8 کیش ایر7080 تهران 22:00 طبق برنامه
9 ماهان1045 مشهد 22:00 طبق برنامه
10 ماهان1012 تهران 22:10 طبق برنامه
11 ایران ایر3360 بندرعباس 22:20 طبق برنامه

خرید بلیط هواپیما

استعلام بلیط صادره

نرخ نامه بلیط شرکت ها

آخرین اخبار

گزارش تصویری

ارتباط با مدیر کل فرودگاه های کیش

ارتباط با مدیر ایمنی جهت ارسال موارد مربوط به گزارشات خطر و حوزه ایمنی