/اشیا گمشده و جامانده
اشیا گمشده و جامانده ۱۳۹۵/۱۲/۲۲ ۷:۳۱:۵۵

اشیا گمشده و جامانده

۱- اشیا و اموال پیدا شده در سالن ورودی و سالن تحویل بار و دریافت کارت پرواز ، به پلیس فرودگاه تحویل داده می شود.
شماره تلفن ۴۴۴۴۳۲۰۰-۰۷۶

۲- اشیا و اموال پیدا شده در سالن ترانزیت ، به سپاه فرودگاه تحویل داده می شود.
شماره تلفن ۰۹۳۴۷۶۹۵۹۱۳

۳- اشیا و اموال پیدا شده در هواپیما و هم­چنین اموال دارای برچسب بار به امور جامه دان شرکت هواپیمایی مربوطه تحویل داده می شود.
شماره تلفن : ۴۴۴۴۰۵۲۳-۰۷۶