اطلاعیه شماره دو

1- نتایج آزمون کتبی روز دوشنبه مورخ 1397/10/03 از طریق همین وب سایت (سامانه ثبت نام و استخدام) اعلام خواهد شد. لذا از تماس تلفنی و مراجعه حضوری جداً خودداری فرمایید.
2- آن دسته از متقاضیانی که مرحله اول (آزمون کتبی) را با موفقیت سپری نموده و مجوز ورود به مراحل بعدی را گرفته اند ؛ ادامه مراحل به شرح ذیل می باشد.

مرحله اول : مراجعه به سامانه و دریافت فرم های مربوطه.
مرحله دوم : مراجعه به پذیرش آزمایشگاه بیمارستان کیش در روز اعلام شده و پرداخت هزینه آزمایشگاه.
مرحله سوم : مراجعه به آزمایشگاه بیمارستان کیش در روز اعلام شده و انجام آزمایش.
مرحله چهارم : مراجعه به مرکز روان شناسی باران (آدرس در ذیل آمده است) در روز اعلام شده و انجام تست هوش .
مرحله پنجم : مراجعه به آزمایشگاه بیمارستان و اخذ جواب در روز اعلام شده.
مرحله ششم : مراجعه به پذیرش بیمارستان در روز اعلام شده و پرداخت هزینه ویزیت پزشک.
مراجعه به پزشک .
مرحله هفتم : بار گذاری و ارسال (آپلود) مدارک ذکر شده در سامانه ثبت نام.
مرحله هشتم : مراجعه حضوری به شرکت توسعه و مدیریت بنادر و فرودگاه های منطقه آزاد کیش و ارایه کلیه مدارک و مستندات و گواهینامه های آموزشی در روز شنبه مورخ 1397/10/15.


توضیح مهم یک : هزینه های بیمارستان (هزینه آزمایش و هزینه ویزیت پزشک) بر عهده متقاضی می باشد.
توضیح مهم دو : به همراه داشتن کارت ملی در تمام مراحل الزامی است


مرکز سلامت روان باران ، واقع در شهرک میرمهنا (سفین)، فاز اف 2 ، نبش بن بست نبوت 4، پلاک 360

مسیر دسترسی شماره یک : میدان غدیر، بلوار ولایت ، خیابان کاج ، خیابان بعثت ، خیابان نبوت ، بن بست نبوت 4

مسیر دسترسی شماره دو : میدان سعدی ، بلوار میرمهنا ، خیابان مینا ، خیابان نبوت ، بن بست نبوت 4