اطلاعیه شماره چهار

به اطلاع متقاضیان محترم می رساند افرادی که در آزمون کتبی پذیرفته شده اند ، می بایست در روز شنبه مورخ 15-10-1397 در ساعت مشخص شده و با در دست داشتن مدارک ذکر شده در اطلاعیه شماره سه و هم چنین پرینت برگ معرفی نامه جهت ارزیابی مدارک به سالن مسافری (پایانه) بندر تجاری کیش به آدرس ذیل مراجعه نمایند