اطلاعیه شماره 1 در خصوص آزمون کتبی

  1. همراه داشتن کارت ملی الزامی است.
  2. همراه داشتن کارت ورود به جلسه آزمون الزامی است.
  3. همراه داشتن مداد نرم و تراش و پاک کن الزامی است.
  4. به همراه داشتن ساک و کوله پشتی و کیف ممنوع می باشد.
  5. استفاده از هر گونه وسایل دیجیتالی و الکترونیکی (از قبیل موبایل و ماشین حساب و …) ممنوع می باشد.
  6. آزمون در تاریخ 1397/09/30 روز جمعه برگزار خواهد شد.
  7. درب های محل برگزاری آزمون از ساعت 08:00 صبح باز و آماده پذیرش می باشد.
  8. ساعت 08:30 صبح ، درب های محل برگزاری آزمون بسته خواهد شد و پذیرش انجام نخواهد گرفت.
  9. محل برگزاری آزمون، آموزشگاه متوسطه دوره اول و دوم پسرانه الغدیر واقع در شهرک میرمهنا (سفین)، خیابان دانش آموز (خانشیر)، خیابان فرهنگ می باشد.