ورزشکاران منتخب اداره آتش نشانی و نجات فرودگاه کیش جهت شرکت در اولین دوره بازی های ورزشی آتش نشانان و امدادگران کشور  عازم بندر انزلی شدند.

این ورزشکاران قبلا در مسابقات مقدماتی شرکت نموده و مجوز ورود به مسابقات نهایی را کسب نموده اند.

مسابقه نهایی،  بین ورزشکاران آتش نشانانِ برتر فرودگاه های کشور در رشته های کشتی، آمادگی جسمانی، والیبال و دو و میدانی برگزار خواهد شد.

ورزشکاران منتخب این دوره از مسابقات ، به بازی های جهانی آتش نشانان که در کشور کره جنوبی برگزار می شود اعزام خواهند شد.