بازدید مدیران ترمینال فرودگاه بین المللی کیش از تجهیزات ناوبری هوایی فرودگاه کیش

به گزارش روابط عمومی اداره کل فرودگاه بین المللی کیش، طی هماهنگی به عمل آمده با اداره ارتباطات و ناوبری فرودگاه بین المللی کیش ؛ مدیران ترمینال این فرودگاه از تجهیزات ناوبری هوایی مستقر در فرودگاه بازدید نمودند. در این بازدید دو ساعته ، کارشناسان اداره ارتباطات و ناوبری فرودگاه بین المللی کیش، به معرفی و طرز کار دستگاه های موجود پرداختند. مدیران فرودگاه کیش از سایت های رادار، RCAG ، NDB ، VOR/DME و مرکز کنترل و اتاق مونیتورینگ بازدید و از نحوه کار دستگاه ها و تجهیزات مطلع و اطلاعات فنی و تخصصی لازم توسط کارشناسان اداره ارتباطات و ناوبری به ایشان ارایه گردید.

رضایتمندی وزیرراه وشهرسازی در خدمات دهی وامکانات فرودگاه بین المللی جزیره کیش
مشاهده گزارش تصویری