بازدید نوروزی مدیر کل فرودگاه از واحدهای عملیاتی

مدیر کل فرودگاه بین المللی کیش به همراه معاونین فرودگاه پس از تحویل سال نو در کنار پرسنل واحدهای مختلف فرودگاه حضور یافت و ضمن تبریک سال نو ، از اینکه پرسنل این شیفت کاری در  لحظه سال تحویل، کنار خانواده های خود نیستند و مشغول خدمت به مسافران و میهمانان نوروزی می باشند قدردانی نمود. 

30 اسفند 1395
عکاسروابط عمومی فرودگاه
تعداد عکس: 15