نسخه جدید “طرح اضطراری و مدیریت بحران فرودگاه کیش” به تصویب رسید.

این طرح براساس الزامات مندرج در سند شماره 9137 سازمان هواپیمایی جهانی (ایکائو) و نیز ICAS114 سازمان هواپیمایی کشوری تنظیم گردیده است؛ به همین دلیل، به عنوان به¬روز ترین و کامل¬ترین سند در این حوزه تکمیل و به تصویب سازمان هواپیمایی کشوری رسیده است.
طرح اضطراری و مدیریت بحران، یکی از چهار سند اصلی برای بین المللی شدن فرودگاههای جهان می باشد. در این سند به شرح وظایف هر یک از افراد و واحدهای درگیر در بلایای طبیعی، سوانح هوایی، بیماری های واگیردار، بمب گذاری و غیره اشاره شده است. این افراد و واحدها شامل ادارات و ارگان های فرودگاهی از جمله مدیرکل، معاون عملیاتی، برج کنترل، آتش نشانی فرودگاه، امور ترمینال ها و … و نیز ادارات کمک رسان به ایشان از جمله بیمارستان، آتش نشانی، پدافند هوایی، هلال احمر، مرکز توسعه سلامت کیش، پزشکی قانونی و … می باشند.
شایان ذکر است که در ویرایش جدید این سند فصل هایی با عنوان : مقابله با بیماری های واگیردار، برگزاری مانور طرح اضطراری و امکانات مربوط به آن، فرآیند گزارش سوانح و فرم های مربوط به آن اضافه گردیده است.
در راستای بین المللی (درجه یک) شدن فرودگاه کیش و به همت متخصصان اداره کل فرودگاه های کیش، این سند پس از ویرایش کلی در 12 فصل و 124 صفحه به تصویب سازمان هواپیمایی کشوری رسید.

رضایتمندی وزیرراه وشهرسازی در خدمات دهی وامکانات فرودگاه بین المللی جزیره کیش
مشاهده گزارش تصویری