ثبت رکورد بیشترین تعداد پرواز و مسافر در فرودگاه بین المللی کیش در نوروز 98

به گزارش روابط عمومی اداره کل فرودگاه بین المللی کیش ، در روز جمعه مورخ شانزدهم فروردین 98 و همزمان با آخرین روز از تعطیلات نوروز 98 ؛ فرودگاه کیش شاهد ثبت رکورد بیشترین تعداد پرواز و بیشترین تعداد مسافر در یک روز بود. این تعداد مسافر و پرواز در تاریخ فرودگاه کیش بی سابقه بود.

درشانزدهم فروردین و آخرین روز از تعطیلات نوروزی سال 98 ، تعداد 146 پرواز در فرودگاه کیش انجام شد. لازم به ذکر است که رکورد قبلی بیشترین تعداد پرواز در فرودگاه کیش مربوط به روز سیزدهم فروردین سال 96 با تعداد 136 پرواز بود.

در بخش اعزام و پذیرش مسافر در روز مذکور ، تعداد 19 هزار و 612 نفر مسافر از طریق فرودگاه کیش جابجا شدند. شایان ذکر است که رکورد قبلی فرودگاه کیش در بخش اعزام و پذیرش مسافر مربوط به روز 22 بهمن سال 97 با تعداد 18 هزار و 448 نفر مسافر بود.

فرودگاه بین المللی کیش از روز شنبه مورخ 25/12/1397 لغایت روز جمعه مورخ 16/01/1398 در مدت زمان 21 روز با انجام 2409 پرواز و اعزام و پذیرش 319 هزار و 18 نفر مسافر؛ نسبت به مدت مشابه در سال گذشته، 6 درصد رشد در بخش پرواز و 9 درصد رشد در بخش مسافر داشته است.