//ثبت رکورد بی سابقه اعزام و پذیرش مسافر

ثبت رکورد بی سابقه اعزام و پذیرش مسافر

ثبت رکورد بیشترین تعداد مسافر در فرودگاه بین المللی کیش

به گزارش روابط عمومی اداره کل فرودگاه بین المللی کیش، در روز دوشنبه مورخ ۲۲ بهمن ماه سال ۹۷ بیشترین تعداد اعزام و پذیرش مسافر در یک روز انجام پذیرفت.

در این روز تعداد ۱۸ هزار و ۴۴۸ نفر مسافر در فرودگاه کیش ورود و خروج داشتند که تا کنون در تاریخ فرودگاه بین المللی کیش بی سابقه بوده است.

در این روز تعداد ۱۲۵ پرواز با ایمنی و امنیت کامل نشست و برخاست داشتند.

لازم به ذکر است که رکورد قبلی فرودگاه کیش مربوط به روز یازدهم فروردین سال ۹۶ بود که تعداد ۱۷،۷۸۸ مسافر جابجا شدند.

۱۳۹۷/۱۱/۲۳ ۱۱:۲۶:۲۵ ۱۱:۲۵ ۱۳۹۷-۱۱-۲۳|