//جابجایی یک و نیم میلیون مسافر در نیمه اول سال ۹۶

جابجایی یک و نیم میلیون مسافر در نیمه اول سال ۹۶

جابجایی یک و نیم میلیون مسافر در نیمه اول سال ۹۶
به گزارش روابط عمومی اداره کل فرودگاه بین المللی کیش ، در شش ماه اول سال ۱۳۹۶ ، تعداد اعزام و پذیرش مسافر ۱،۴۲۴،۱۸۰ نفر بوده است که در مقایسه با مدت مشابه در سال قبل، حدود ۳ درصد رشد داشته است.
از این تعداد مسافر، یک میلیون و چهارصد هزار و صدو چهل و چهار نفر در پروازهای داخلی و بیست و چهار هزار و سی وشش نفر در پروازهای خارجی تردد داشته اند.
همچنین تعداد پرواز در این مدت، ۱۱ هزار و ۵۷۶ نشست و برخاست بوده است.

۱۳۹۶/۷/۱۰ ۱۳:۴۶:۲۸ ۱۳:۴۵ ۱۳۹۶-۰۷-۱۰|