جابجایی 178 هزار و 279 مسافر در خرداد 96

به گزارش روابط عمومی اداره کل فرودگاه بین المللی کیش ، در خرداد ماه سال 96، تعداد اعزام و پذیرش مسافر 178 هزار و 279 نفر بوده است.
از این تعداد مسافر، 174 هزار و 574 نفر در پروازهای داخلی و 3 هزار و 705 نفر در پروازهای خارجی تردد داشته اند.
همچنین تعداد پرواز در این ماه، 1594 پرواز بوده است.
از پروازهای مذکور ، تعداد 102 پرواز در مسیر کیش به دبی و بالعکس انجام شده است.

رضایتمندی وزیرراه وشهرسازی در خدمات دهی وامکانات فرودگاه بین المللی جزیره کیش