//جابجایی ۲۰۲ هزار و ۱۲۳ مسافر در تیرماه ۹۶

جابجایی ۲۰۲ هزار و ۱۲۳ مسافر در تیرماه ۹۶

به گزارش روابط عمومی اداره کل فرودگاه بین المللی کیش ، در تیرماه ماه سال ۹۶ تعداد اعزام و پذیرش مسافر ۲۰۲ هزار و ۱۲۳ نفر بوده است.

از این تعداد مسافر، ۱۹۸ هزار و ۵۳۷ نفر در پروازهای داخلی و ۳ هزار و ۵۸۶ نفر در پروازهای خارجی تردد داشته اند.

همچنین تعداد پرواز در این ماه، ۱۷۳۴ نشست و برخاست بوده است.

تعداد مسافر و پرواز در مقایسه با تیرماه سال ۹۵ با دو درصد رشد همراه بوده است.

۱۳۹۶/۵/۳ ۸:۰۸:۴۳ ۰۸:۰۸ ۱۳۹۶-۰۵-۰۳|