به گزارش روابط عمومی اداره کل فرودگاه بین المللی کیش ، جناب آقای دکتر مظفری مدیر عامل سازمان منطقه آزاد کیش ؛ آقای عزت اله محمدی مدیر کل فرودگاه بین المللی کیش را به عنوان عضو هیئت مدیره شرکت توسعه و مدیریت بنادر و فرودگاه های منطقه آزاد کیش منصوب کرد. 

رضایتمندی وزیرراه وشهرسازی در خدمات دهی وامکانات فرودگاه بین المللی جزیره کیش