خدمات حمل و نقل

1- سرویس حمل و نقل عمومی مستقر در فرودگاه تاکسی می باشد. این تاکسی ها متعلق به بخش خصوصی بوده و تحت نظارت و کنترل مدیریت حمل و نقل و ترافیک فعالیت می نمایند. در مدیریت حمل و نقل و ترافیک کیش 8 شرکت حمل و نقل شهری با 764 خودرو کار جا بجایی مسافر را انجام می دهند.

2- مسافرانی که تمایل دارند از خودروی بدون راننده استفاده نمایند، می توانند در ترمینال ورودی پروزهای داخلی به دفتر اجاره خودرو بدون راننده مراجعه نمایند. لازم به ذکر است که این دفتر متعلق به بخش خصوصی می باشد.

مسافران می توانند در صورت بروز هر گونه مشکل در حوزه حمل و نقل شهری ، با شماره تلفن 141 تماس حاصل فرمایند.