/تماس با مدیر کل
تماس با مدیر کل ۱۳۹۶/۱/۲۰ ۱۱:۳۸:۱۶

تلفن دفتر مدیر کل فرودگاه : ۴۴۴۴۳۳۰۱-۰۷۶
نمابر دفتر مدیر کل : ۴۴۴۴۳۳۲۹-۰۷۶

آدرس : جزیره کیش – فرودگاه بین ­المللی کیش – ساختمان اداره کل فرودگاه
کدپستی ۶۳۳۵۵-۷۹۴۱۹