به گزارش روابط عمومی اداره کل فرودگاه بین المللی کیش، سامانه جدید اعلان پرواز (FIDS) و سامانه های مرتبط شامل آمار، عوارض، سانترال، برج مراقبت و اپرون نصب و راه اندازی گردید. برنامه نویسی و طراحی این سامانه مدت زمان سه سال به طول انجامید. این سامانه در راستای هوشمند سازی آمار و اطلاعات و هم چنین برطرف نمودن مشکلات، نواقص و معایب سامانه های قبلی ، طراحی و اجرا گردید. سامانه جدید با دیگر سامانه های موجود در فرودگاه کیش متصل می باشد.