/رستوارن و کافی شاپ
رستوارن و کافی شاپ ۱۳۹۵/۱۲/۲۰ ۲۳:۲۳:۱۹

 

رستوارن و کافی شاپ

در ترمینال های خروجی فرودگاه ؛ فست فود و کافی شاپ مستقر بوده و ارایه خدمات می نمایند.