به گزارش روابط عمومی اداره کل فرودگاه بین المللی کیش ، تعداد مسافر و پرواز در فروردین ماه سال 1396 در مقایسه با فروردین ماه سال 1395 با افزایش بی سابقه همراه بوده است.

در فروردین ماه سال 96 تعداد اعزام و پذیرش مسافر 398 هزار و 230 نفر بوده که در مقایسه با فروردین ماه سال گذشته با 22/79 درصد رشد همراه بوده است. در فروردین ماه سال 95 تعداد اعزام و پذیرش مسافر 324 هزار و 302 نفر بوده است.

همچنین تعداد پرواز در این ماه با 12/36 درصد رشد همراه بوده است. در فروردین ماه سال 96 تعداد نشست و برخاست هواپیما در فرودگاه بین المللی کیش 3،036 پرواز و در مدت مشابه سال قبل ، 2،702 پرواز بوده است.

در فروردین ماه امسال فرودگاه بین المللی کیش برای 17 مسیر داخل کشور پرواز داشته که بیشترین تعداد پرواز به ترتیب برای شهرهای تهران، شیراز، مشهد، اصفهان و اهواز بوده است. همچنین در این ماه برای دو مسیر خارج کشور یعنی دوبی و مسقط پرواز انجام شده است.

فرودگاه بین المللی کیش در نوروز سال 96 در بخش پروازهای داخلی، به عنوان یکی از پرترافیک ترین فرودگاه ها پس از فرودگاه مهرآباد و مشهد در جایگاه سوم قرار گرفت.

رضایتمندی وزیرراه وشهرسازی در خدمات دهی وامکانات فرودگاه بین المللی جزیره کیش