تعداد پروازهای های داخلی و خارجی فرودگاه بین المللی کیش در نوروز 96 در مقایسه با سال گذشته 15 درصد و تعداد مسافران داخلی و خارجی 24 در صد افزایش داشته است.

به گزارش روابط عمومی فرودگاه بین المللی کیش، مدیرکل فرودگاه بین المللی کیش گفت: فرودگاه کیش طی روزهای 25 اسفند 95 تا 15 فروردین 96 میزبان تعداد 2 هزار و 393 پرواز داخلی و خارجی بوده است که این آمار در مقایسه با سال گذشته 15 درصد افزایش را نشان می دهد.

محمدی افزود: در همین مدت تعداد 310 هزار و 79 مسافر از مسیرهای داخلی و خارجی به جزیره وارد و خارج شدند که این آمار نیز نسبت به زمان مشابه در سال گذشته از رشد 24 درصدی برخوردار شده است.

مدیرکل فرودگاه کیش همچنین با بیان اینکه 3 هزار و 894 تن بار در این پروازها جا به جا شده گفت: این آمار به نسبت سال گذشته در همین زمان رشد 30 درصدی داشته است.

لازم به ذکر است، فرودگاه بین المللی جزیره کیش پس از فرودگاه های مهرآباد و مشهد پر ترافیک ترین فرودگاه کشور در بخش پروازهای داخلی است.