رونمایی از شبیه ساز حریق موتور هواپیما

به گزارش روابط عمومی اداره کل فرودگاه بین المللی کیش، شرکت توسعه و مدیریت بنادر و فرودگاه های منطقه آزاد کیش اقدام به خرید یک دستگاه شبیه ساز (سیمولاتور) حریق موتور هواپیما نمود. این امر در راستای استانداردسازی فرودگاه بین المللی کیش و برای آموزش و تمرین پرسنل اداره آتش نشانی و نجات فرودگاهی و به منظور افزایش توان عملیاتی و آمادگی پرسنل آتش نشانی برای مواجه با شرایط واقعی در سوانح می باشد.
بر اساس انکس 14 سازمان بین المللی هواپیما (ایکائو) و هم چنین دستورالعمل ها و بخشنامه های مربوطه ، یکی از الزامات برای اداره آتش نشانی و نجات فرودگاه جهت اخذ گواهینامه فرودگاهی، استفاده از شبیه ساز حریق موتور هواپیما جهت آموزش و تمرین آتش نشانان فرودگاهی در راستای مقابله با آتش سوزی ناشی از سوخت تحت فشار می باشد.

فرودگاه بین المللی کیش ، جزو سه فرودگاه نخست و برتر کشور می باشد که موفق به اخد گواهینامه فرودگاهی گردید.