شرکت­های هوایی فعال در فرودگاه کیش

/شرکت­های هوایی فعال در فرودگاه کیش
شرکت­های هوایی فعال در فرودگاه کیش ۱۳۹۵/۱۲/۲۰ ۲۳:۱۷:۳۵

شرکت­های هواپیمایی فعال در فرودگاه کیش

ردیفنام شرکت هواپیماییرییس ایستگاه کیش
۱کیش ایرآقای رفعت
۲زاگرسآقای افتخاری
۳ماهانآقای فیروزبخت
۴معراجآقای سعادت
۵ایرتورآقای مهدوی
۶آتاآقای اخلاقی
۷کاسپینآقای سعدی­نژاد
۸آسمانخانم راستی آموز
۹نفتآقای صادقی
۱۰تابانآقای شماعی
۱۱اترکآقای محمودی
۱۲قشم ایرآقای عطایی
۱۳ایران ایرآقای نظامی
۱۴ساهاآقای ملک
۱۵سپهرانآقای اوجی

شرکت­های هلی کوپتری فعال در فرودگاه کیش

ردیفنام شرکت هلی کوپتریرییس ایستگاه کیش
۱ایران (ساخه)آقای صحت
۲پرشین گلفآقای پهلوان زاده
۳هلی آریاآقای فتحعلی شاهی
۴البرز وزینآقای اوجی