شرکت­های هوایی فعال در فرودگاه کیش

/شرکت­های هوایی فعال در فرودگاه کیش
شرکت­های هوایی فعال در فرودگاه کیش ۱۳۹۵/۱۲/۲۰ ۲۳:۱۷:۳۵

شرکت­های هواپیمایی فعال در فرودگاه کیش

ردیف نام شرکت هواپیمایی رییس ایستگاه کیش
۱ کیش ایر آقای رفعت
۲ زاگرس آقای افتخاری
۳ ماهان آقای فیروزبخت
۴ معراج آقای سعادت
۵ ایرتور آقای مهدوی
۶ آتا آقای اخلاقی
۷ کاسپین آقای سعدی­نژاد
۸ آسمان خانم راستی آموز
۹ نفت آقای صادقی
۱۰ تابان آقای شماعی
۱۱ اترک آقای محمودی
۱۲ قشم ایر آقای عطایی
۱۳ ایران ایر آقای نظامی
۱۴ ساها آقای ملک
۱۵ سپهران آقای اوجی

شرکت­های هلی کوپتری فعال در فرودگاه کیش

ردیف نام شرکت هلی کوپتری رییس ایستگاه کیش
۱ ایران (ساخه) آقای صحت
۲ پرشین گلف آقای پهلوان زاده
۳ هلی آریا آقای فتحعلی شاهی
۴ البرز وزین آقای اوجی