فرودگاه هندورابی

مشخصات فرودگاه
سال ساخت : 1395
مالکیت : سازمان منطقه آزاد کیش
مساحت : نه هزار متر مربع
ارتفاع از سطح دریا : 22 متر
تعداد ترمینال : یک
مساحت ترمینال : 400 مترمربع
تعداد باند : یک
طول باند : 1630 متر
پهنای باند : 35 متر
تعداد تاکسی وی : یک
مساحت پارکینگ هواپیما : 20،000 مترمربع
تعداد پارک پوزیشن هواپیما : 3 جایگاه
روشنایی سطوح پروازی : CAT 1
اداره آتش نشانی و نجات فرودگاهی : CAT 3