صفحه اصلی/لیست تمام پروازها
لیست تمام پروازها ۱۳۹۵/۱۲/۲۲ ۱۷:۰۹:۰۱

لیست تمام پروازها

 ایرلاین شماره پروازمبداتاریخروز ساعت طبق برنامهوضعیت
آسمان۳۸۴۵شیراز۱۳۹۶/۰۴/۰۷چهار شنبه۲۱:۱۰نشست(۲۲:۰۷)-پایان تحویل بار
معراج۲۸۲۰تهران۱۳۹۶/۰۴/۰۷چهار شنبه۲۱:۱۵نشست(۲۰:۵۱)-پایان تحویل بار
کیش ایر۷۰۲۹تهران۱۳۹۶/۰۴/۰۷چهار شنبه۲۲:۱۵نشست(۲۲:۵۲)-تحویل بار از تسمه نقاله(۳)
کیش ایر۷۴۵۳تهران۱۳۹۶/۰۴/۰۷چهار شنبه۲۳:۰۰نشست(۲۳:۰۳)-تحویل بار از تسمه نقاله(۴)
کیش ایر۷۱۳۹دبی۱۳۹۶/۰۴/۰۷چهار شنبه۲۳:۱۵نشست(۲۳:۱۴)
کیش ایر۷۴۳۱اهواز۱۳۹۶/۰۴/۰۷چهار شنبه۲۳:۵۹طبق برنامه
کیش ایر۷۴۶۱شیراز۱۳۹۶/۰۴/۰۷چهار شنبه۲۳:۵۹طبق برنامه
کیش ایر۷۰۲۳اصفهان۱۳۹۶/۰۴/۰۸پنج شنبه۰۰:۱۵طبق برنامه
زاگرس۴۰۵۱تهران۱۳۹۶/۰۴/۰۸پنج شنبه۰۷:۵۵طبق برنامه
کیش ایر۷۰۵۵تهران۱۳۹۶/۰۴/۰۸پنج شنبه۰۸:۰۵طبق برنامه
کیش ایر۷۴۳۱اهواز۱۳۹۶/۰۴/۰۸پنج شنبه۱۰:۱۵طبق برنامه
کاسپین۰۴۴تهران۱۳۹۶/۰۴/۰۸پنج شنبه۱۱:۱۰طبق برنامه

 ایرلاین شماره پروازمقصدتاریخروز ساعت طبق برنامهوضعیت
کیش ایر۷۰۲۲اصفهان۱۳۹۶/۰۴/۰۷چهار شنبه۲۱:۰۰پرواز کرد(۲۱:۱۲)
زاگرس۴۰۷۰تهران۱۳۹۶/۰۴/۰۷چهار شنبه۲۱:۱۵پرواز کرد(۲۱:۳۵)
ماهان۱۰۴۵مشهد۱۳۹۶/۰۴/۰۷چهار شنبه۲۱:۳۰پرواز کرد(۲۱:۳۷)
آسمان۳۸۴۶شیراز۱۳۹۶/۰۴/۰۷چهار شنبه۲۱:۴۰پرواز کرد(۲۲:۵۷)
کیش ایر۷۴۲۴تهران۱۳۹۶/۰۴/۰۷چهار شنبه۲۱:۴۵در حال سوار شدن از درب خروج(۳)-
معراج۲۸۲۱تهران۱۳۹۶/۰۴/۰۷چهار شنبه۲۲:۰۰پرواز کرد(۲۱:۵۱)
کیش ایر۷۰۸۰تهران۱۳۹۶/۰۴/۰۷چهار شنبه۲۳:۵۰پذیرش مسافر در میز (۱۵)-تشخیص هویت
کیش ایر۷۴۳۰اهواز۱۳۹۶/۰۴/۰۸پنج شنبه۰۷:۰۰طبق برنامه
کیش ایر۷۰۶۲بندر عباس۱۳۹۶/۰۴/۰۸پنج شنبه۰۷:۰۵طبق برنامه
کیش ایر۷۰۹۶کرمانشاه۱۳۹۶/۰۴/۰۸پنج شنبه۰۷:۱۰طبق برنامه
زاگرس۴۰۰۵اصفهان۱۳۹۶/۰۴/۰۸پنج شنبه۰۹:۳۰طبق برنامه
کیش ایر۷۱۴۲دبی۱۳۹۶/۰۴/۰۸پنج شنبه۰۹:۴۵طبق برنامه
کیش ایر۷۴۲۲اصفهان۱۳۹۶/۰۴/۰۸پنج شنبه۱۱:۱۵طبق برنامه