معرفی ترمینال ها

/معرفی ترمینال ها
معرفی ترمینال ها ۱۳۹۵/۱۲/۱۸ ۱۵:۴۹:۴۶

ترمینال پروازهای داخلی دارای مساحت ۹۵۰۰ مترمربع می باشد. این ترمینال از ساعت ۶ صبح  تا ۲۴ پذیرای مسافران می باشد.

ترمینال پروازهای  بین المللی دارای مساحت ۴۰۰۰ متر مربع می باشد. ترمینال شماره یک جهت  پروازهای خروجی و ترمینال شماره دو جهت پروازهای ورودی به صورت مجزا می باشد.