معرفی مدیر کل

نام و نام خانوادگی: عزت الله محمدی
سمت : مدیر کل فرودگاه های کیش
سال تولد : 1355
محل تولد : شیراز
سابقه کار فرودگاهی : 15 سال
میزان تحصیلات : کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی : مهندسی عمران
محل تحصیل : دانشگاه صنعتی شریف