معرفی معاونین

صفحه اصلی/معرفی معاونین
معرفی معاونین ۱۳۹۵/۱۲/۱۸ ۱۱:۱۵:۴۲

آقای نصراله زمانی ، معاون عملیات فرودگاهی

آقای جواد دانایی ، معاون عملیات هوانوردی