معرفی معاونین

/معرفی معاونین
معرفی معاونین ۱۳۹۶/۴/۱۳ ۱۳:۵۲:۰۷

آقای نصراله زمانی ، معاون عملیات فرودگاهی

آقای جواد دانایی ، معاون عملیات هوانوردی