مقاصد پروازی

/مقاصد پروازی
مقاصد پروازی ۱۳۹۷/۷/۲۰ ۱۳:۴۲:۰۴

مقاصد پروازی

مسیرهای پروازی داخل کشور

ردیف

مقصد

۱

تهران

۲

شیراز

۳

مشهد

۴

اصفهان

۵

بندرعباس

۶

کرمان

۷

اهواز

۸

تبریز

۹

یزد

۱۰

همدان

۱۱

بوشهر

۱۲

رشت

۱۳

کرمانشاه

۱۴

ساری

۱۵

کاشان

۱۶

گرگان

۱۷

جم

۱۸

عسلویه

۱۹

ارومیه

۲۰

سنندج

مسیرهای پروازی خارج کشور

ردیف

مقصد

۱

دبی

۲

مسقط