ممیزی ایمنی اداره مراقبت پرواز فرودگاه بین المللی کیش در مورخ نهم و دهم خرداد ماه سالجاری،  بمدت دو روز توسط دو نفر از بازرسین و ممیزین ارشد اعزامی از اداره کل مراقبت پرواز شرکت فرودگاه های کشور انجام شد.

در این بازدید مراتب تطبیق فرآیندهای کاری برج و بریفینگ مراقبت پرواز فرودگاه کیش با استانداردهای ملی و بین المللی بررسی گردید.

مهرداد ظاهری رییس اداره مراقبت پرواز فرودگاه بین المللی کیش عنوان کرد : کلیه تجهیزات و دستگاههای مورد استفاده مورد بررسی فنی و ایمنی قرار گرفت. در بخش دستورالعملها با توجه به اهمیت موضوع، کلیه بخشنامه ها و دستورالعمل ها مورد بازبینی قرار گرفتند. وی افزود این بازدید بر اساس قوانین می بایست هر سال انجام پذیرد.

همچنین بازدید کاملی ازمناطق پروازی فرودگاه بین المللی کیش انجام و رعایت استانداردهای بین المللی در فرودگاه مورد تایید قرار گرفت.

در پایان جلسه ای با حضورمدیرکل فرودگاه بین المللی کیش و مسوولین عملیات هوانوردی فرودگاه تشکیل و ضمن بیان نکات لازم مراتب رضایت بازرسین فوق الذکر از بازدید به عمل امده اعلام گردید.

لازم به ذکر است که همزمان با پیدایش هواپیما و افزایش روز افزون ترافیک هوایی ، وجود واحد و نیز افرادی که بتوانند جریان ترافیک هوایی را تسهیل و روان نموده و جدایی لازم را مابین هواپیماها در هوا و روی زمین در فرودگاهها  ایجاد نمایند،بسیار حیاتی و ضروری گردید و این نیاز و ضرورت موجب تاسیس برجهای مراقبت پرواز و اشتغال کنترلرهای ترافیک هوایی در سطح جهان گردید. در واقع امروزه انجام این حجم از پرواز در جهان و کشور عزیزمان بدون وجود برج مراقبت پرواز و سایر واحدهای مراقبت شامل گراند ، اپروچ ، و سنتر به هیچ وجه شدنی و امکان پذیر نمی باشد.

رضایتمندی وزیرراه وشهرسازی در خدمات دهی وامکانات فرودگاه بین المللی جزیره کیش