/مقررات ورود و خروج حیوانات خانگی همراه مسافر
مقررات ورود و خروج حیوانات خانگی همراه مسافر ۱۳۹۵/۱۲/۲۱ ۱۷:۰۵:۱۸

مقررات ورود و خروج حیوانات خانگی همراه مسافر

(سگ، گربه، پرندگان و دیگر حیوانات مجاز)

۱- ارائه اصل گواهی بهداشتی از دامپزشکی دولتی کشور مبدا که بیش از ۷ روز از تاریخ صدور آن نگذشته باشد ( با درج نام صاحب حیوان )
۲- ارائه اصل و کپی شناسنامه حیوان با درج مشخصات کامل  آن و کلیه واکسنهای تلقیح شده بخصوص واکسن هاری (با درج نام صاحب حیوان)
۳- ارائه اصل و کپی صفحه اول پاسپورت صاحب حیوان
۴- دارا بودن میکروچیپ (در مورد پرندگان حلقه پا)
۵- تعداد حیوانات خانگی همراه مسافر جهت ورود {سگ و گربه از هر گونه ۲ قلاده (حداکثر ۴ قلاده) پرنده از هر گونه ۲ قطعه (حداکثر ۱۰ قطعه)}
۶- ورود وخروج حیوانات غیراهلی و گونه های خاص (CITIS) مستلزم ارایه تاییدیه از سازمان محیط زیست میباشد.
۷- خروج حیوان بصورت باربری (CARGO)  مستلزم هماهنگی با کشور مقصد بوده و مسئولیت هر گونه عواقب وخسارت ناشی از عدم هماهنگی بعهده صاحب حیوان میباشد.
۸- ورود حیوان بصورت باربری (CARGO) ممنوع میباشد.
۹- ورود و خروج خزندگان و ابزیان همراه مسافر ممنوع.