از تاریخ 26 اسفند 95 لغایت ششم فروردین 96 تعداد 83،987 نفر از مسیر هوایی به جزیره کیش سفر نموده اند.
این تعداد مسافر با 590 پرواز وارد فرودگاه بین المللی کیش گردیده اند.
آمار مسافران در مقایسه با مدت مشابه در سال گذشته با 12 درصد رشد همراه بوده است.
هم چنین آمار تعداد پرواز در مقایسه با مدت مشابه در سال گذشته با 6 درصد رشد همراه بوده است.
لازم به ذكر است در آمارهاي مقايسه اي تمامي اعداد و آمارهاي 5 روز پاياني سال 95 از 25 اسفند محاسبه شد كه امسال با توجه به 30 روزه بودن اسفند آمارهاي 5 روز پاياني سال از 26 تا 30 اسفند محاسبه شده است.
در این مدت نیز تعداد 68،083 مسافر با 588 پرواز از فرودگاه جزیره زیبای کیش به سمت سرزمین اصلی پرواز نموده اند.

ورود 83 هزار مسافر نوروزی به جزیره از طریق فرودگاه بین المللی کیش