/پارکینگ فرودگاه کیش
پارکینگ فرودگاه کیش ۱۳۹۶/۲/۱۶ ۹:۰۱:۲۰

پارکینگ فرودگاه کیش

فرودگاه بین المللی کیش دارای سه پارکینگ عمومی با مشخصات ذیل می باشد :

پارکینگ شماره یک : به ابعاد ۵۰۰۰ متر مربع و با ظرفیت ۱۳۴ خودرو می باشد. این پارکینگ روبروی برج مراقبت پرواز و ترمینال پروازهای داخلی قرار دارد و مجهز به سایه بان و کارواش می باشد.

پارکینگ شماره دو : به ابعاد ۶۰۰۰ متر مربع و با ظرفیت ۲۵۰ خودرو بوده و این پارکینگ در کنار پایگاه پلیس فرودگاه قرار دارد.

پارکینگ شماره سه : به ابعاد ۳۰۰۰ متر مربع و با ظرفیت ۱۰۰ خودرو بوده و این پارکینگ در کنار پایگاه پلیس فرودگاه قرار دارد.