کتب آزمون استخدام آتش نشانی

/کتب آزمون استخدام آتش نشانی
کتب آزمون استخدام آتش نشانی ۱۳۹۷/۹/۱۲ ۹:۳۹:۵۴

برگزاری آزمون شامل


آزمون علمی و کتبی از کتاب های پایه نهم (دوره آموزش اول متوسطه) (اول دبیرستان) شامل موارد ذیل می باشد :