/گذرنامه و ویزا
گذرنامه و ویزا ۱۳۹۶/۱/۲۰ ۱۱:۴۸:۰۳

گذرنامه و ویزا

برای ورود اتباع خارجی به کیش نیازی به در اختیار داشتن روادید نمی‌باشد ولی چنانچه ایشان قصد ورود به داخل کشور را داشته باشند، لازم است نسبت به دریافت روادید پیش از انجام سفر از نمایندگی وزارت امور خارجه اقدام نمایند. بدیهی است افراد یاد شده هنگام ورود به کیش بایستی گذرنامه معتبر ارائه نمایند.
تلفن مستقیم دفتر گذرنامه فرودگاه: ۰۷۶۴۴۴۴۳۴۷۰