بازدید وزیر راه و شهرسازی از فرودگاه کیش

دکتر آخوندی وزیر راه و شهرسازی به همراه دکتر مونسان مدیر عامل سازمان منطقه آزاد کیش از فرودگاه بین المللی کیش بازدید نمودند.

2 فروردین 1396
عکاس: روابط عمومی فرودگاه
تعداد عکس: 24