دیدارهای نوروزی مدیر کل فرودگاه

آقای محمدی مدیر کل فرودگاه بین المللی کیش با پرسنل اداره کل فرودگاه و پرسنل واحد تاسیسات دیدار نوروزی داشته و ضمن تبریک سال نو ، از زحمات ایشان قدردانی نمود.

3 فروردین 1396
عکاس: روابط عمومی فرودگاه 
تعداد عکس: 8