هدایت و کنترل 6639 پرواز توسط اداره مراقبت پرواز فرودگاه بین المللی کیش

به گزارش روابط عمومی اداره کل فرودگاه بین المللی کیش ، اداره مراقبت پرواز این فرودگاه در سه ماه اول سال 1396 ، هدایت و کنترل تعداد 6 هزار 639 پرواز را با موفقیت به انجام رسانید. این تعداد پرواز در بخش مسافری عمومی در فرودگاه بین المللی کیش نشست و برخاست داشته اند.

هم چنین در مدت مذکور تعداد 695 پرواز هلی کوپتری و 188 پرواز محلی توسط اداره مراقبت پرواز فرودگاه بین المللی کیش هدایت و ناوبری شده اند.

لازم به ذکر است که فرودگاه بین المللی کیش جزو پنج فرودگاه پرترافیک کشور می باشد.

رضایتمندی وزیرراه وشهرسازی در خدمات دهی وامکانات فرودگاه بین المللی جزیره کیش
مشاهده گزارش تصویری