//هدایت و کنترل ۶۶۳۹ پرواز توسط اداره مراقبت پرواز

هدایت و کنترل ۶۶۳۹ پرواز توسط اداره مراقبت پرواز

هدایت و کنترل ۶۶۳۹ پرواز توسط اداره مراقبت پرواز فرودگاه بین المللی کیش

به گزارش روابط عمومی اداره کل فرودگاه بین المللی کیش ، اداره مراقبت پرواز این فرودگاه در سه ماه اول سال ۱۳۹۶ ، هدایت و کنترل تعداد ۶ هزار ۶۳۹ پرواز را با موفقیت به انجام رسانید. این تعداد پرواز در بخش مسافری عمومی در فرودگاه بین المللی کیش نشست و برخاست داشته اند.

هم چنین در مدت مذکور تعداد ۶۹۵ پرواز هلی کوپتری و ۱۸۸ پرواز محلی توسط اداره مراقبت پرواز فرودگاه بین المللی کیش هدایت و ناوبری شده اند.

لازم به ذکر است که فرودگاه بین المللی کیش جزو پنج فرودگاه پرترافیک کشور می باشد.

رضایتمندی وزیرراه وشهرسازی در خدمات دهی وامکانات فرودگاه بین المللی جزیره کیش
مشاهده گزارش تصویری
۱۳۹۶/۴/۸ ۱۲:۰۱:۰۸ ۱۱:۵۸ ۱۳۹۶-۰۴-۰۸|