فرودگاه بین المللی جزیره زیبای کیش در آخرین روز از سال 96 شاهد نشست و برخاست 130 پرواز و اعزام و پذیرش 14000 نفر مسافر نوروزی بود.