//آخرین روز سال ۹۶ و انجام ۱۳۰ پرواز در فرودگاه کیش
آخرین روز سال ۹۶ و انجام ۱۳۰ پرواز در فرودگاه کیش ۱۳۹۷/۱/۷ ۹:۵۹:۵۳

Project Description

فرودگاه بین المللی جزیره زیبای کیش در آخرین روز از سال ۹۶ شاهد نشست و برخاست ۱۳۰ پرواز و اعزام و پذیرش ۱۴۰۰۰ نفر مسافر نوروزی بود.