آزمون کتبی استخدام آتش نشانی فرودگاه

آزمون کتبی جهت متقاضیان استخدام در اداره آتش نشانی و نجات فرودگاه بین المللی کیش با حضور 341 نفر داوطلب برگزار شد. 

30 آذر 1397
عکاس: روابط عمومی فرودگاه 
تعداد عکس: 39