//آزمون کتبی استخدام آتش نشانی فرودگاه
آزمون کتبی استخدام آتش نشانی فرودگاه ۱۳۹۷/۱۰/۱ ۹:۵۵:۵۷

Project Description

آزمون کتبی استخدام آتش نشانی فرودگاه

آزمون کتبی جهت متقاضیان استخدام در اداره آتش نشانی و نجات فرودگاه بین المللی کیش با حضور ۳۴۱ نفر داوطلب برگزار شد. 

۳۰ آذر ۱۳۹۷
عکاس: روابط عمومی فرودگاه 
تعداد عکس: ۳۹