آغاز دور دوم سفر های نوروزی 

دور دوم سفر های نوروز 97 با استقبال میهمانان نوروز ی همراه بود . 

6 فروردین 1397
عکاس: روابط عمومی فرودگاه 
تعداد عکس: 24