طرح ملی مبارزه با بیماری کرونا

ادامه فعالیت های مبارزه و کنترل بیماری کرونا به منظور جلوگیری از شیوع ویروس کرونا ، در فرودگاه کیش در حال اجرا می باشد.

11 تیر 1399
عکاس: روابط عمومی فرودگاه 
تعداد عکس: 28