استقبال از مسافران نوروزی در فرودگاه کیش

گروه های مختلف هنری  با اجرای برنامه های شاد و متنوع  در سالن ورودی فرودگاه  ، به استقبال مسافران نوروزی رفته اند.

28  اسفند  1396
عکاس: روابط عمومی فرودگاه 
تعداد عکس: 17