//استقبال از مسافران نوروزی
استقبال از مسافران نوروزی ۱۳۹۶/۱۲/۲۸ ۱۶:۰۹:۵۴

Project Description

 استقبال از مسافران نوروزی در فرودگاه کیش

گروه های مختلف هنری  با اجرای برنامه های شاد و متنوع  در سالن ورودی فرودگاه  ، به استقبال مسافران نوروزی رفته اند.

۲۸  اسفند  ۱۳۹۶
عکاس: روابط عمومی فرودگاه 
تعداد عکس: ۱۷