استقبال از مسافران ورودی شرکت هواپیمایی کیش ایر

شرکت هواپیمایی کیش ایر با اهدا هدایای ویژه به استقبال مسافران نوروزی رفت.

29 اسفند 1396
عکاس: روابط عمومی فرودگاه 
تعداد عکس: 27