//استقبال از مسافران ورودی شرکت هواپیمایی کیش ایر
استقبال از مسافران ورودی شرکت هواپیمایی کیش ایر ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ۲۲:۱۹:۴۵

Project Description

استقبال از مسافران ورودی شرکت هواپیمایی کیش ایر

شرکت هواپیمایی کیش ایر با اهدا هدایای ویژه به استقبال مسافران نوروزی رفت.

۲۹ اسفند ۱۳۹۶
عکاس: روابط عمومی فرودگاه 
تعداد عکس: ۲۷