در نوروز 1396 جزیره زیبای کیش با آب و هوایی بسیار مفرح میزبان مسافران نوروزی در ساحل آب های نیلگون خلیج فارس بود.