//اولین باران بهاری و روز پرکار در اپرون فرودگاه کیش
اولین باران بهاری و روز پرکار در اپرون فرودگاه کیش ۱۳۹۶/۱/۵ ۹:۴۴:۳۷

Project Description

اولین باران بهاری و روز پرکار در اپرون فرودگاه کیش

در روز ابری و بارانی جمعه چهارم فروردین ماه ، اپرون فرودگاه کیش شاهد نشست و برخاست ۱۳۰ پرواز بود.

۴ فروردین ۱۳۹۶
عکاس: روابط عمومی فرودگاه 
تعداد عکس: ۳۶